2 lutego – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, w duchu wdzięczności za dar wybrania i powołania, by całym życiem Ciebie miłować, wielbić i Tobie służyć, stajemy dziś wobec Kościoła Świętego, w łączności z osobami konsekrowanymi całego świata. Ponawiamy złożone Tobie, Panie, przyrzeczenia i śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Przyjmij, Ojcze, nasze pragnienia i zamiary. Umacniaj nas swą łaską, abyśmy z radością i konsekwentnie szły za Chrystusem drogą rad ewangelicznych i świadczyły o Jego dobroci i miłosierdziu wobec ludzi. Daj odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów. Wspomagaj w nieustannej modlitwie i pracy dla dobra tych wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają i tych, którzy są od Ciebie daleko.
Maryjo, Matko Kościoła i Matko nasza, prosimy, wstawiaj się za nami u swego Syna, abyśmy były aż do końca wierne naszej konsekracji i podążały radośnie ze wszystkimi braćmi i siostrami ku niebieskiej Ojczyźnie, ku Światłu, które nie zna zmierzchu. Amen.

Siostry Wizytki

czytaj więcej

Niech Chrystus, „Światłość świata”,

w hojności swego Serca,
udzieli Ci łask do kroczenia
drogami prawdy, sprawiedliwości i miłości.

Życzą Siostry Wizytki z Krakowa

czytaj więcej

„Wiadomości” w „pełnym kolorze”

Kolejny, już 42. numer "Wiadomości Straży Honorowej NSPJ" trafia do Waszych rąk w nowej szacie graficznej. Opracowując go w kolorze, dołożyliśmy starań, aby nie tylko treść dobieranych artykułów była interesująca, lecz także wygląd zewnętrzny cieszył oko.
W czasie, gdy oddajemy do druku obecny zeszyt, mamy już za sobą kolejne wybory i cały szum medialny, który im towarzyszył. Wiele mówi się na temat mediów, które w większym lub mniejszym stopniu kształtują świadomość niemal każdego człowieka. Prosimy przeczytać krótką wypowiedź ks. biskupa Adama Lepy o świecie mediów – jakie powinny one być, by ukazywały prawdę, nie były zakłamane, agresywne, zniewalające.

czytaj więcej

Popielgrzymkowe reminiscencje

Jesteśmy jeszcze pod wrażeniem tegorocznej pielgrzymki Arcybractwa przed tron Jasnogórskiej Pani. Z prawdziwą radością stwierdzamy, że z roku na rok przybywająca tam pod sztandarami Najświętszego Serca Jezusa rzesza jest coraz liczniejsza; tym razem towarzyszyło nam 80 kapłanów! Atmosferę prawdziwie głębokiego rozmodlenia wyczuwało się zarówno na Mszach świętych – porannej i nocnej, jak również w czasie konferencji i składania świadectw, a przede wszystkim podczas prowadzonej przez różne ośrodki Drogi Krzyżowej z pięknie dobranymi, aktualnymi rozważaniami, pobudzającymi do modlitwy, skupienia i refleksji.

czytaj więcej

Z nowości wydawniczych

„Czy można znaleźć znakomitszą formę pobożności, niż kult Najświętszego Serca Jezusowego?”. Odpowiedzią na postawione przez papieża Piusa XII w encyklice „Haurietis aquas” pytanie, niech będzie kolejna publikacja Wydawnictwa Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, która ukazała się pod tytułem „Zaczerpnij ze Źródła”. Jest to składający się z dwóch części zbiór modlitw uwielbienia, dziękczynienia i próśb do Najświętszego Serca Jezusowego oraz jego Oblubienicy – św. Małgorzaty Marii Alacoque. Znaczną część broszurki zajmuje seria nowenn, które pozwalają przez kilka kolejnych dni zanurzać się w boskim Źródle miłości, by intensywniej czerpać energię i siły do przezwyciężania samego siebie oraz pokonywania codziennych trudności.

czytaj więcej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej