Wprowadzenie do lektury „Traktatu o miłości Bożej” św. Franciszka Salezego

Nie jest to systematyczne studium ani tym bardziej komentarz do „Traktatu o miłości Bożej". Są to jedynie proste pogadanki, poufne „rozmowy”, aby ułatwić dostęp do niezrównanego dzieła Franciszka Salezego. Nie zostały tutaj zgłębione wszystkie bogactwa „Traktatu”, ale tylko te „korzenie”, żeby użyć słowa naszego Świętego, które karmią cały „Traktat”. Rozpoznanie tych korzeni, bliższe ich poznanie jest czymś zasadniczym do dobrej lektury, ponieważ od pierwszej do ostatniej strony swego dzieła Franciszek Salezy posługuje się tymi samymi myślami, tymi samymi obrazami, tym samym słownictwem do tego stopnia, że jeśli nie koncentrujemy całej uwagi na czytaniu, podczas lektury możemy popełnić poważne błędy…

czytaj więcej

Jubileuszowa Eucharystia

Homilia księdza kardynała Stanisława Ryłko, wygłoszona 13 czerwca 2010 r. podczas dziękczynno-błagalnej Mszy świętej z okazji jubileuszu Zakonu Sióstr Wizytek

„Wizytki: w sercu misji Kościoła”

1. Zakon Nawiedzenia NMP przeżywa obecnie Rok Jubileuszu 400-lecia swego powstania. Jest to rok wielkiego dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar nowej rodziny zakonnej, za świadectwo świętości, za żarliwą modlitwę i ofiarę, poprzez które całe pokolenia Sióstr Wizytek służyły wiernie misji Kościoła. Jest to zaprawdę „rok łaski od Pana”, jak mówi prorok Izajasz!... A dzisiejsza niedziela jest w pewnym sensie szczytowym momentem obchodów jubileuszowych. Dzisiaj pielgrzymujemy w duchu do Annecy, we Francji, czyli do kolebki Zakonu Nawiedzenia. Tam właśnie, 6 czerwca 1610 r. św. Franciszek Salezy założył pierwszą wspólnotę Wizytek; wokół Matki Joanny Franciszki de Chantal zgromadziły się pierwsze towarzyszki, zafascynowane charyzmatem świętego Założyciela. Córki duchowe św. Franciszka Salezego, głęboko zjednoczone z Bogiem, miały poświęcić się modlitwie oraz kontemplacji i wiodąc życie ukryte – poprzez codzienną ofiarę i wyrzeczenia – pomagać Chrystusowi zbawiać świat. Ich wzorem była Maryja w tajemnicy Nawiedzenia św. Elżbiety – Maryja, która w postawie cichej i pokornej służby, jak „Nowa Arka Przymierza”, niesie Chrystusa ludziom.

czytaj więcej

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa

JASNA GÓRA, 19-20 CZERWCA 2010
Hasło: Świętymi bądźcie

8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w Sali Papieskiej – poprowadzą zelatorzy Straży Honorowej NSPJ.
9.30 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem przeora Jasnej Góry o. Romana Majewskiego OSPPE. Referat w Sali Ojca Augustyna Kordeckiego wygłosi ks. dr Paweł Barylak SDB. List do Ojca Świętego Benedykta XVI.
12.00 – Przerwa obiadowa.
13.30 – Tajemnice życia klauzurowego – spotkanie z Siostrami Wizytkami w Sali Papieskiej.
15.00 – Drogę Krzyżową na Jasnogórskich Wałach poprowadzą zelatorzy z różnych ośrodków w Polsce pod przewodnictwem ks. Jacka Pędziwiatra.
16.30 – Relację z tegorocznych rekolekcji dla zelatorów oraz świadectwa w Sali Papieskiej poprowadzi zelatorka Maria Sobota.
19.00 – Nabożeństwo czerwcowe.
21.00 – Apel Jasnogórski.
21.30 – Różaniec św. poprowadzą zelatorzy Arcybractwa.
22.10 – Przyjęcie nowych członków przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.
22.50 – Godzinę Świętą poprowadzi ks. dyr. Walerian Swoboda SCJ.
24.00 – Msza św. koncelebrowana.
1.20 – Adorację Najświętszego Sakramentu poprowadzą członkowie Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.
3.45 – Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa poprowadzi s. M. Bernadeta Wysocka OVM.
4.00 – Zakończenie pielgrzymki ponowieniem aktu intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dziękczynnym Te Deum laudamus.

czytaj więcej

Mocą Zmartwychwstałego Pana

Wielu zwycięstw nad sobą
– nad własną słabością, grzechem, smutkiem, niezdolnością przebaczenia
– odnoszonych mocą Zmartwychwstałego Pana.

Życzą Siostry Wizytki

czytaj więcej

Zmarła Siostra Dyrektor Straży Honorowej NSPJ

Rys życia Drogiej Matki Marii Amaty Promnej zmarłej 25 lutego 2010 r. w wieku 80 lat i 59. roku profesji zakonnej

„Boże, nieskończenie dobry, w Twoje ojcowskie dłonie składam całe moje życie. Zanurz je w przepastnych płomieniach miłości Ducha Świętego, w otwartym Sercu Twego Syna. Uświęć to co było dobre, a zniszcz, co Ciebie nie było godne. Ty bowiem znasz i przenikasz wszystko” – pisała w swoim notatniku rekolekcyjnym, u kresu zakonnego życia, Matka Maria Amata Promna.
Urodziła się 11 marca 1930 r. w Wieruszowie, w praktykującej, katolickiej rodzinie. Jej rodzice Władysław i Magdalena zajmowali się prowadzeniem sklepu, troszcząc się o zapewnienie godnego życia dla sześciorga dzieci: 4 chłopców i 2 dziewczynek. Ochrzczona w kościele parafialnym 16 czerwca 1930 r. otrzymała imiona Marianna Konstancja. Jej dzieciństwo naznaczone było grozą lat okupacji i wysiedlenia. W czasie II wojny światowej dwukrotnie opuszczała rodzinny Wieruszów. Zabrana do pracy u Niemców szybko uczyła się samodzielności i hartu ducha. Już wtedy wiedziała, że należy raczej oddać własne życie, niż kogoś zdradzić. Tak twarde zasady wychowawcze kształtowały w niej zdolność do heroicznych ofiar. Po wojnie, gdy życie nieco się ustabilizowało, Marianna podjęła systematyczną naukę. W przyśpieszonym tempie nadrabiała braki straconego czasu wojny. Piętno krzywdy zrodziło w niej potrzebę modlitwy za ludzi czyniących zło. Uświadamiała sobie bowiem, że to właśnie modlitwa jest najskuteczniejszym środkiem przemiany serc.

czytaj więcej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej