W komunii z Sercem Jezusa

XXVI OGÓLNOPOLSKA ARCYBRACKA PIELGRZYMKA STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

JASNA GÓRA, 18-19 CZERWCA 2011

8:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w Sali Papieskiej poprowadzi zel. Fryderyk Bogusz z Topczewa.
9:30 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Kaszaka – Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej. Referat w Sali Ojca Augustyna Kordeckiego wygłosi ks. dr Leszek Poleszak SCJ. List do Ojca Świętego Benedykta XVI.
12:15 – Przerwa obiadowa.
13:15 – Spotkanie z Dyrekcją Arcybractwa w Sali Papieskiej.
15:00 – Drogę Krzyżową na Jasnogórskich Wałach poprowadzi ks. Marek Antosz z Knurowa. Rozważania wygłoszą zelatorzy z różnych ośrodków w Polsce.
16:45 – Przyjęcie do Arcybractwa nowych członków w Sali Papieskiej.
19:00 – Nabożeństwo czerwcowe.
21:00 – Apel Jasnogórski. Słowo pasterskie – ks. abp Stanisław Nowak – Ordynariusz Archidiecezji Częstochowskiej.
22:10 – Różaniec św. poprowadzą zelatorzy Arcybractwa.
22:50 – Godzina Święta – poprowadzi ks. dr Tadeusz Michałek SCJ.
24:00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dyr. Waleriana Swobody SCJ.
1:20 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – prowadzona przez członków Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.
3:45 – Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – poprowadzi s. dyr. M. Bernadeta Wysocka OVM.
4:00 – Zakończenie pielgrzymki ponowieniem aktu intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dziękczynnym "Te Deum laudamus".

czytaj więcej

Chrystus zmartwychwstał i zawsze jest z nami!

Przyjmijmy dar tej jakże radosnej nowiny.
Otwórzmy ze szczerą ufnością serca na odnawiającą moc tajemnicy paschalnej, aby każdego dnia dokonywały się nasze małe zmartwychwstania, które przygotują na ostateczne zmartwychwstanie.
Niech Maryja, cichy świadek paschalnych wydarzeń, dopomaga w stawaniu się wiarygodnymi uczniami Chrystusa, którzy z radością poniosą wieść o odkupieńczej miłości jej Syna.
Życzą z darem modlitwy – Siostry Wizytki

czytaj więcej

Owoce autentycznej miłości

Rok jubileuszowy 400-lecia powstania Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny został zamknięty. W wielu klasztorach na świecie 12 grudnia 2010 r. celebrowane były uroczyste Msze św. i nabożeństwa dziękczynne. W Annecy – mieście pierwszego klasztoru Sióstr Wizytek Eucharystię – sprawował kard. Filip Barbarin, arcybiskup Lyonu wraz z biskupem Boivineau, pasterzem Annecy. Kilka dni później uroczystą celebrację w katedrze św. Piotra uświetnił koncert muzyki klasycznej i oratorium o św. Franciszku Salezym, w wykonaniu studentów Wyższej Szkoły Muzycznej tego miasta. Tymczasem w najmłodszej wspólnocie Sióstr Wizytek, której siedzibą jest klasztor Mater Ecclesiae w Watykanie, świętowanie jubileuszu zakończył Ojciec Święty Benedykt XVI, przewodnicząc 14 grudnia Mszy św. w kaplicy mniszek. W uroczystości uczestniczyli również ks. prałat Georg Gänswein, sekretarz papieża, ks. Valentin Viguera, asystent generalny Zakonu Sióstr Wizytek oraz kilku księży prałatów z Sekretariatu Stanu. Po zakończeniu Mszy św. matka przełożona Maria Begoña Sancho podarowała Ojcu św. w imieniu wszystkich wizytek na świecie srebrny krzyż, taki sam jaki noszą siostry, zawierający relikwie św. Franciszka Salezego, św. Joanny Franciszki de Chantal oraz św. Małgorzaty Marii Alacoque i bł. Sióstr Męczenniczek z Madrytu. Zakonnice przekazały również bieliznę liturgiczną: 400 alb, 400 pasów, 680 puryfikaterzy oraz 900 różańców, 400 egzemplarzy książki św. Franciszka Salezego Filotea. Wprowadzenie do życia pobożnego w języku francuskim, oraz 670 sztuk wydanych w innych językach, ponadto 2800 szkaplerzy Najświętszego Serca i sporo prezentów przesłanych z klasztorów wizytek na całym świecie. Dary te, za pośrednictwem papieża, zostaną w przyszłości przekazane ubogim oraz misyjnym parafiom.

czytaj więcej

Lekarstwo na ludzki lęk

Ukochani w Sercu Jezusa Bracia i Siostry,
Nasze myśli podążają już ku tajemnicy Bożego Narodzenia – święta darów, gdzie największym Darem staje się Jezus Chrystus – Zbawiciel, przychodzący w postaci małego dziecka. W nadmiarze swojej miłości i miłosierdzia pragnie uleczyć choroby nękające współczesnego człowieka.
Najbardziej dotkliwą z nich jest lęk, który może stać się bardziej niebezpieczny, niż choroba fizyczna. Wiemy z własnego doświadczenia, że wiele złudnych niepokojów, niepotrzebnych trosk i nieuzasadnionych wątpliwości dołączamy nieraz do naszych rzeczywistych cierpień, co zwiększa ich ciężar i sprawia, że stają się nie do wytrzymania. Gdy jednak spojrzymy na wszystko w Boskim świetle zauważymy, że w rzeczywistości nie ma różnicy pomiędzy wydarzeniami, które nazywamy szczęśliwymi, a tymi, które uważamy za nieszczęśliwe. Jedne i drugie pochodzą od Boga, dlatego jedne i drugie powinny przynieść zadowolenie, jeśli zaakceptujemy je z cierpliwością i w cichości. Skoro jakieś sprawy wydają się nam złe, szkodliwe lub groźne to dlatego, że nie widzimy ich w Bożym świetle. Rozważamy je z naszego, ludzkiego punktu widzenia.

czytaj więcej

Zamknięcie Jubileuszu

Zapraszamy wszystkich przyjaciół naszego Zgromadzenia do wzięcia udziału w uroczystej Mszy św. wieńczącej obchody Jubileuszu 400-lecia powstania Zakonu Sióstr Wizytek. Celebrowana ona będzie w naszym kościele 12 grudnia b. r. o godz. 17,00 przez Metropolitę Krakowskiego J. Em. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza.

Siostry Wizytki

czytaj więcej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej