Świadkowie Zmartwychwstałego

„Współczesny świat – pisze papież Benedykt XVI w liście apostolskim „Portam fidei” – potrzebuje dziś szczególnie wiarygodnego świadectwa tych, których umysły i serca oświecone są Słowem Bożym i którzy zdolni są otworzyć serca i umysły tak wielu ludzi na pragnienie Boga i życia, które nie ma końca”. Niech więc mocna wiara kształtuje naszą egzystencję, powoli oczyszczając i przekształcając nasze myśli, uczucia i postępowanie. Bądźmy „żywymi znakami obecności Zmartwychwstałego w świecie”, tak by nasze zwycięstwa dokonywały się w miłości do Boga i bliźniego.
To są nasze wielkanocne życzenia. Siostry Wizytki

czytaj więcej

150 pielgrzymów na 150 lat Arcybractwa

OGÓLNOPOLSKA DZIĘKCZYNNA PIELGRZYMKA
Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do Francji
śladami kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa

TERMIN: KWIECIEŃ 2013 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Członków Straży Honorowej NSPJ
oraz Przyjaciół naszego Arcybractwa

Kontakt: Dyrekcja Arcybractwa tel. 12 631-86-20

czytaj więcej

Bądźmy gwiazdami, które rozświetlają świat

Niech żyje Jezus!

W Nim [Słowie] było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła… Tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi (J 1, 4-5. 12).

Ukochani w Sercu Jezusa, Siostry i Bracia,
Zacytowane słowa z Ewangelii św. Jana rozbrzmiewają w Kościele od ponad dwóch tysięcy lat, zachowując ich nowość i aktualność. W Dziecięciu narodzonym w Betlejem objawia się bowiem w pełni Bóg i przekazuje swoje życie każdemu człowiekowi, który uzna Go za Zbawcę. Boże światło, które napełniało serca Maryi i Józefa, prowadziło pasterzy i mędrców, świeci również dla nas. Jednakże dramat współczesnych ludzi polega na tym, że Chrystus-Światłość świata dla wielu pozostaje nieznany lub wręcz przez nich odrzucany. Dostrzegamy, jak bardzo nasza kultura nacechowana jest egoizmem i zamknięciem na poznanie i miłość Boga. Prowadzi to do coraz większego zagubienia i niezadowolenia, obojętności i samotności, nienawiści i przemocy. Ważne jest zatem, abyśmy mając tego świadomość, nieśli innym radosne orędzie zbawienia, Ewangelii życia i światła, nadziei i miłości. Jezus narodził się, aby odsłonić przed nami autentyczną wartość człowieka i znaczenie jego przeznaczenia: ku godności dziecka Bożego. Stając się jednym z nas, potwierdził swą miłość i szacunek wobec swego stworzenia i pragnienie oświecania naszej egzystencji swym boskim światłem. Oto dlaczego umieszcza się tak wiele światła w żłóbku, na choince – symbolu nowego życia łaski, przyniesionego przez Jezusa, na ulicach miast i wsi. Francuski poeta Paul Claudel, który nawrócił się na katolicką wiarę właśnie w dniu Bożego Narodzenia 1886 roku, pisał: „Syn Boży nie przyszedł, aby usunąć cierpienie, lecz aby cierpieć z nami. Nie przyszedł, aby zniszczyć krzyż, lecz aby rozciągnąć się na nim… Człowiek, który cierpi nie jest bezużyteczny i bezczynny. On pracuje i zyskuje nie dobra przemijające i względne, lecz wartości absolutne i powszechne, do których przygotowuje się przez cierpienie”.

czytaj więcej

W komunii z Sercem Jezusa, w komunii z ludźmi

Referat ks. dra Leszka Poleszaka SCJ wygłoszony 18 czerwca 2011 r. podczas XXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Arcybractwa na Jasnej Górze

1. Wprowadzenie
Temat referatu: „W komunii z Sercem Jezusa, w komunii z ludźmi” w sposób bezpośredni nawiązuje do tegorocznego tematu roku duszpasterskiego, który brzmi: „W komunii z Bogiem”. Zjednoczenie z Bogiem może dokonać się w życiu człowieka tylko dzięki jedynemu Pośrednikowi, Jezusowi Chrystusowi. Misterium Miłości Bożej, która w sposób wyjątkowy ukazana została ludzkości w przebitym boku Zbawiciela świata jest źródłem i jednocześnie celem tego zjednoczenia. Zbliżając się do Serca Jezusowego i uwielbiając Boga w tajemnicy Jego miłości, dotykamy niejako sedna Trójcy Przenajświętszej, którym jest wzajemna miłość Osób Bożych rozlewająca się na każde ze stworzeń, a w sposób szczególny na wszystkich ludzi.

czytaj więcej

W komunii z Sercem Jezusa

XXVI OGÓLNOPOLSKA ARCYBRACKA PIELGRZYMKA STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

JASNA GÓRA, 18-19 CZERWCA 2011

8:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w Sali Papieskiej poprowadzi zel. Fryderyk Bogusz z Topczewa.
9:30 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Kaszaka – Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej. Referat w Sali Ojca Augustyna Kordeckiego wygłosi ks. dr Leszek Poleszak SCJ. List do Ojca Świętego Benedykta XVI.
12:15 – Przerwa obiadowa.
13:15 – Spotkanie z Dyrekcją Arcybractwa w Sali Papieskiej.
15:00 – Drogę Krzyżową na Jasnogórskich Wałach poprowadzi ks. Marek Antosz z Knurowa. Rozważania wygłoszą zelatorzy z różnych ośrodków w Polsce.
16:45 – Przyjęcie do Arcybractwa nowych członków w Sali Papieskiej.
19:00 – Nabożeństwo czerwcowe.
21:00 – Apel Jasnogórski. Słowo pasterskie – ks. abp Stanisław Nowak – Ordynariusz Archidiecezji Częstochowskiej.
22:10 – Różaniec św. poprowadzą zelatorzy Arcybractwa.
22:50 – Godzina Święta – poprowadzi ks. dr Tadeusz Michałek SCJ.
24:00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dyr. Waleriana Swobody SCJ.
1:20 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – prowadzona przez członków Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.
3:45 – Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – poprowadzi s. dyr. M. Bernadeta Wysocka OVM.
4:00 – Zakończenie pielgrzymki ponowieniem aktu intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dziękczynnym "Te Deum laudamus".

czytaj więcej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej