Formacja

Postulat

Postulat

Aspiratura obejmuje szereg kontaktów i czasami dłuższych okresów poznawania życia wspólnotowego. Trzeba mieć bowiem uzdolnienia naturalne i psychologiczne, zdrową otwartość na innych, równowagę psychiczną, ducha wiary i silną wolę, które umożliwią podjęcie życia wspólnotowego w czystości, posłuszeństwie, ubóstwie i w klauzurze.

Aspiratura trwa przynajmniej 12 miesięcy.

Postulat to etap przygotowania do nowicjatu, w którym kandydatka potwierdza swoją wolę nawrócenia poprzez stopniowe przechodzenie od życia świeckiego do monastycznego życia kontemplacyjnego we wspólnocie. Postulantka wspomagana przez formatorkę oddaje się szczególnie pracy nad swoją formacją ludzką i duchową oraz pogłębia zobowiązanie chrzcielne.

Postulat trwa przynajmniej 12 miesięcy.

Nowicjat

Nowicjat

Jest czasem próby i ma na celu pełniejsze uświadomienie kandydatce, czym jest powołanie według konkretnego charyzmatu, oraz zweryfikowanie jej rzeczywistej i praktycznej zdolności do podjęcia go z radością i ofiarnością, zwłaszcza jeśli chodzi o życie z siostrami we wspólnocie.

Nowicjat trwa dwa lata.

Śluby czasowe (juniorat)

Profesja czasowa

Na tym etapie następuje pełne włączenie siostry zakonnej w życie wspólnoty. Juniorat ma na celu wypróbowanie zdolności profeski czasowej do znalezienia właściwej równowagi między różnymi wymiarami monastycznego życia kontemplacyjnego (modlitwa, praca, relacje siostrzane, studium itp.), aby mniszka osiągnęła osobistą syntezę charyzmatu i wcielała go w różnych sytuacjach codziennego życia.

Profesję czasową składa się na trzy lata i następnie odnawia co roku, aż do ukończenia pięciu lat, tak aby okres formacji początkowej wynosił co najmniej dziewięć lat.

Śluby wieczyste

Profesja wieczysta

W ten sposób mniszka staje się pełnoprawnym członkiem wspólnoty autonomicznego klasztoru i uczestniczy w jego duchowych i doczesnych dobrach przez profesję ślubów uroczystych, składaną jako wolna i definitywna odpowiedź na wezwanie Ducha Świętego. Przez ten akt wyraża zgodę na poddanie się nie tylko prawom Boga i Kościoła, ale również Konstytucjom Zakonu, który wybrała.

W radosny i oczekiwany przez wszystkich dzień ślubów wieczystych mniszka wypowiada formułę:

Ja, siostra NN, ślubuję Jezusowi Chrystusowi, mojemu Zbawicielowi, żyć w wieczystej czystości, posłuszeństwie i ubóstwie, według konstytucji Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, na służbie Bogu i świętemu Kościołowi.

Śluby te składam w twoje ręce, Matko przełożona klasztoru. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża, nasi Założyciele: św. Franciszek Salezy i św. Joanna Franciszka de Chantal będą mi pomocą. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.

Formacja stała

Formacja permanentna

Oznacza proces trwający całe życie, zarówno w odniesieniu do osoby, jak i do wspólnoty. Jest to droga nieustannego nawracania serca i potrzeba twórczej wierności własnemu powołaniu. Formacja stała dokonuje się w kontekście życia codziennego: w modlitwie i w pracy, w świecie relacji, szczególnie w życiu siostrzanym we wspólnocie i w stosunkach ze światem zewnętrznym, zgodnie z powołaniem kontemplacyjnym. Formacja stała rozwija zdolności duchowe, doktrynalne i zawodowe, sprzyja odnowie i dojrzewaniu mniszki, aby mogła w sposób coraz bardziej właściwy służyć klasztorowi, Kościołowi i światu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej