2009

Nasze świąteczne życzenia

Ukochani w Panu,

Zjednoczone z chórami anio łów, śpiewając hymn uwiel bienia i wdzięczności za dar Wcielenia Syna Bożego serde cznie życzymy, aby święta Narodzenia Pańskiego i nadcho dzący rok były czasem szczególnego błogosławieństwa, obfitującym w doświadczenia łaski pokoju, miłości i nadziei na lepszą przyszłość, gdyż ostatnie słowo należy do Boga.

Niech Najświętsze Serce Emmanuela rozświetla drogi codziennego pielgrzymowania, dodaje sił do podejmowania codziennych trudów życia, obdarza dobrym zdrowiem, a serce napełnia radością i szczęściem.

Przed jubileuszem 400-lecia powstania naszego Zakonu z wielką wdzięcznością dziękujemy za pamięć, dobroć i życzliwość. Każdego dnia odwzajemniamy się naszą gorącą modlitwą, oddając wszystkie sprawy naszych Dobroczyńców w macierzyńską opiekę Świętej Bożej Rodzicielki.

Niech wszechmocna dłoń Boga-Człowieka błogosławi na Nowy 2010 Rok.

Z serdeczną modlitwą – Siostry Wizytki

czytaj więcej

Listy św. Małgorzaty Marii Alacoque

Gorąco zachęcamy do sięgnięcia po kolejną, najnowszą pozycję Wydawnictwa Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ (zajrzyj do MENU), opublikowaną dla uczczenia 400-lecia powstania na ziemi francuskiej Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Pierwsze w Polsce, obszerne i starannie przygotowane, w oparciu o oryginalne teksty w języku francuskim opracowanie, powinno wzbudzić spore zainteresowanie wśród tych, którzy chcą bliżej poznać życie XVII-wiecznej mistyczki, którą sam Bóg wybrał na Apostołkę Serca Jezusowego i posłużył się nią, by w Kościele Powszechnym ustanowić kult Bożego Serca.
W obfitej korespondencji, stanowiącej imponujący zbiór 141 listów, nieraz bardzo obszernych, dominuje przede wszystkim przesłanie o bezgranicznej miłości Boga do stworzeń oraz to, że cierpienie ma głęboki sens, jest jedyną ziemską drogą ku wieczności, ale wymaga nie lada duchowego wysiłku, głębokiej wiary i całkowitego zaufania Najwyższemu.

czytaj więcej

Co w 47. numerze „Wiadomości”?

Drodzy Czytelnicy,
Wierni Czciciele Serca Jezusowego,
W przeddzień corocznej pielgrzymki na Jasną Górę, gdy w szczególny sposób przygotowywaliśmy się do świętowania uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi u tronu Królowej Polski, Ojciec Święty ogłosił rok 2009 Rokiem Kapłańskim i jako temat wybrał słowa „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. Hasło to zawiera sugestię konieczności postawienia pytania o to, co jest najgłębszym sensem kapłańskiego powołania; kapłaństwo jest bowiem bezcennym darem dla Kościoła i jako takie bywa w obecnym czasie, w którym na wszystko patrzy się po ludzku, niedowartościowane. Modlitwa za kapłanów powinna być codziennym obowiązkiem wszystkich wiernych, a członków Straży Honorowej, przede wszystkim.
By upamiętnić ostatnią pielgrzymkę do Częstochowy, już 24., zamieszczamy tekst rozważania apelowego naszego Arcybractwa, wypowiedzianego jako modlitwa uwielbienia przed tronem Czarnej Madonny w obecności licznej rzeszy pielgrzymów, a także Księży Sercanów, którzy przybyli wraz z relikwiami św. Małgorzaty Marii Alacoque.

czytaj więcej

Rok przed jubileuszem 400-lecia Zakonu

W uroczystość Trójcy Świętej, która w 1610 roku przypadła 6 czerwca, około siódmej wieczorem, baronowa de Chantal oraz panny Karolina de Brechard i Maria Jakubina Favre udały się do pałacu biskupiego w Annecy, aby z rąk Franciszka Salezego przyjąć błogosławieństwo na kolejny etap ich wspólnego życia, inaugurujący powstanie nowego zakonu. Przełożona, a zarazem matka pierwszych sióstr – Joanna Franciszka de Chantal otrzymała zarys Konstytucji ze słowami zachęty: Podążaj tą drogą, moja ukochana córko, i nakłaniaj do postępowania nią wszystkie dusze, które niebo wybrało do pójścia twoimi śladami. Z siedziby biskupiej zakonnice wyruszyły na przedmieścia la Perrière, do domku zwanego Galerią, który miał się stać kolebką zakonu. Na to jak wyglądało życie wspólnoty w jej początkach, nieco światła rzuca wypowiedź św. biskupa Salezego: Gdybyśmy chcieli prostemu człowiekowi opisać, czym jest prawdziwe ubóstwo ewangeliczne oraz zapomnienie o rzeczach ziemskich pod odczuwalną opieką Bożej Opatrzności, zobaczylibyśmy narodziny pierwszego domu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W takich też warunkach przychodził na świat ich Boski Oblubieniec. Szczególne natchnienie co do nazwy instytutu, Założyciel otrzymał dopiero 1 lipca, w wigilię święta Nawiedzenia NMP. Został wówczas do głębi poruszony ewangeliczną sceną Nawiedzenia św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę, z której Siostry Wizytki zaczerpnęły to, co najcenniejsze w ich duchowości: kontemplowanie i wychwalanie Boga, a równocześnie posługa bliźnim, całkowite zdanie się na nieskończoną dobroć Boga, wrażliwość na działanie Ducha Świętego, misyjny zapał w ukazywaniu Chrystusa, tajemnicę współżycia osób zakorzenioną w tajemnicy Trójcy Świętej, spojrzenie obejmujące całą ludzkość, słodycz i prostotę w stosunkach z ludźmi, wspólnotę życia w różnorodności i uzupełniających się działaniach, radość w Panu.

czytaj więcej

Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał

Chrystus zmartwychwstał w określonym momencie dziejów. Wciąż jednak pragnie powstawać z martwych w życiu każdego człowieka.
„Wszędzie bowiem tam, gdzie serce, które przezwyciężając egoizm, przemoc, nienawiść pochyla się z miłością ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś zmartwychwstaje Chrystus.
Wszędzie tam, gdzie prawdziwe pragnienie pokoju ujawnia się w rzeczywistym zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości, tam śmierć ustępuje miejsca życiu Chrystusa.
Wszędzie tam, gdzie umiera człowiek, który przeszedł przez życie wierząc, miłując i cierpiąc, zmartwychwstanie Chrystusa świętuje swe ostateczne zwycięstwo”.
Powtórzmy zatem niewiarygodną, a przecież prawdziwą nowinę: Chrystus zmartwychwstał! Niech z Nim zmartwychwstaje cały świat! Alleluja.

Błogosławionych Świąt życzą Siostry Wizytki

czytaj więcej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej