2011

Bądźmy gwiazdami, które rozświetlają świat

Niech żyje Jezus!

W Nim [Słowie] było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła… Tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi (J 1, 4-5. 12).

Ukochani w Sercu Jezusa, Siostry i Bracia,
Zacytowane słowa z Ewangelii św. Jana rozbrzmiewają w Kościele od ponad dwóch tysięcy lat, zachowując ich nowość i aktualność. W Dziecięciu narodzonym w Betlejem objawia się bowiem w pełni Bóg i przekazuje swoje życie każdemu człowiekowi, który uzna Go za Zbawcę. Boże światło, które napełniało serca Maryi i Józefa, prowadziło pasterzy i mędrców, świeci również dla nas. Jednakże dramat współczesnych ludzi polega na tym, że Chrystus-Światłość świata dla wielu pozostaje nieznany lub wręcz przez nich odrzucany. Dostrzegamy, jak bardzo nasza kultura nacechowana jest egoizmem i zamknięciem na poznanie i miłość Boga. Prowadzi to do coraz większego zagubienia i niezadowolenia, obojętności i samotności, nienawiści i przemocy. Ważne jest zatem, abyśmy mając tego świadomość, nieśli innym radosne orędzie zbawienia, Ewangelii życia i światła, nadziei i miłości. Jezus narodził się, aby odsłonić przed nami autentyczną wartość człowieka i znaczenie jego przeznaczenia: ku godności dziecka Bożego. Stając się jednym z nas, potwierdził swą miłość i szacunek wobec swego stworzenia i pragnienie oświecania naszej egzystencji swym boskim światłem. Oto dlaczego umieszcza się tak wiele światła w żłóbku, na choince – symbolu nowego życia łaski, przyniesionego przez Jezusa, na ulicach miast i wsi. Francuski poeta Paul Claudel, który nawrócił się na katolicką wiarę właśnie w dniu Bożego Narodzenia 1886 roku, pisał: „Syn Boży nie przyszedł, aby usunąć cierpienie, lecz aby cierpieć z nami. Nie przyszedł, aby zniszczyć krzyż, lecz aby rozciągnąć się na nim… Człowiek, który cierpi nie jest bezużyteczny i bezczynny. On pracuje i zyskuje nie dobra przemijające i względne, lecz wartości absolutne i powszechne, do których przygotowuje się przez cierpienie”.

czytaj więcej

W komunii z Sercem Jezusa, w komunii z ludźmi

Referat ks. dra Leszka Poleszaka SCJ wygłoszony 18 czerwca 2011 r. podczas XXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Arcybractwa na Jasnej Górze

1. Wprowadzenie
Temat referatu: „W komunii z Sercem Jezusa, w komunii z ludźmi” w sposób bezpośredni nawiązuje do tegorocznego tematu roku duszpasterskiego, który brzmi: „W komunii z Bogiem”. Zjednoczenie z Bogiem może dokonać się w życiu człowieka tylko dzięki jedynemu Pośrednikowi, Jezusowi Chrystusowi. Misterium Miłości Bożej, która w sposób wyjątkowy ukazana została ludzkości w przebitym boku Zbawiciela świata jest źródłem i jednocześnie celem tego zjednoczenia. Zbliżając się do Serca Jezusowego i uwielbiając Boga w tajemnicy Jego miłości, dotykamy niejako sedna Trójcy Przenajświętszej, którym jest wzajemna miłość Osób Bożych rozlewająca się na każde ze stworzeń, a w sposób szczególny na wszystkich ludzi.

czytaj więcej

W komunii z Sercem Jezusa

XXVI OGÓLNOPOLSKA ARCYBRACKA PIELGRZYMKA STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

JASNA GÓRA, 18-19 CZERWCA 2011

8:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w Sali Papieskiej poprowadzi zel. Fryderyk Bogusz z Topczewa.
9:30 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Kaszaka – Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej. Referat w Sali Ojca Augustyna Kordeckiego wygłosi ks. dr Leszek Poleszak SCJ. List do Ojca Świętego Benedykta XVI.
12:15 – Przerwa obiadowa.
13:15 – Spotkanie z Dyrekcją Arcybractwa w Sali Papieskiej.
15:00 – Drogę Krzyżową na Jasnogórskich Wałach poprowadzi ks. Marek Antosz z Knurowa. Rozważania wygłoszą zelatorzy z różnych ośrodków w Polsce.
16:45 – Przyjęcie do Arcybractwa nowych członków w Sali Papieskiej.
19:00 – Nabożeństwo czerwcowe.
21:00 – Apel Jasnogórski. Słowo pasterskie – ks. abp Stanisław Nowak – Ordynariusz Archidiecezji Częstochowskiej.
22:10 – Różaniec św. poprowadzą zelatorzy Arcybractwa.
22:50 – Godzina Święta – poprowadzi ks. dr Tadeusz Michałek SCJ.
24:00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dyr. Waleriana Swobody SCJ.
1:20 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – prowadzona przez członków Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.
3:45 – Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – poprowadzi s. dyr. M. Bernadeta Wysocka OVM.
4:00 – Zakończenie pielgrzymki ponowieniem aktu intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dziękczynnym "Te Deum laudamus".

czytaj więcej

Chrystus zmartwychwstał i zawsze jest z nami!

Przyjmijmy dar tej jakże radosnej nowiny.
Otwórzmy ze szczerą ufnością serca na odnawiającą moc tajemnicy paschalnej, aby każdego dnia dokonywały się nasze małe zmartwychwstania, które przygotują na ostateczne zmartwychwstanie.
Niech Maryja, cichy świadek paschalnych wydarzeń, dopomaga w stawaniu się wiarygodnymi uczniami Chrystusa, którzy z radością poniosą wieść o odkupieńczej miłości jej Syna.
Życzą z darem modlitwy – Siostry Wizytki

czytaj więcej

Owoce autentycznej miłości

Rok jubileuszowy 400-lecia powstania Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny został zamknięty. W wielu klasztorach na świecie 12 grudnia 2010 r. celebrowane były uroczyste Msze św. i nabożeństwa dziękczynne. W Annecy – mieście pierwszego klasztoru Sióstr Wizytek Eucharystię – sprawował kard. Filip Barbarin, arcybiskup Lyonu wraz z biskupem Boivineau, pasterzem Annecy. Kilka dni później uroczystą celebrację w katedrze św. Piotra uświetnił koncert muzyki klasycznej i oratorium o św. Franciszku Salezym, w wykonaniu studentów Wyższej Szkoły Muzycznej tego miasta. Tymczasem w najmłodszej wspólnocie Sióstr Wizytek, której siedzibą jest klasztor Mater Ecclesiae w Watykanie, świętowanie jubileuszu zakończył Ojciec Święty Benedykt XVI, przewodnicząc 14 grudnia Mszy św. w kaplicy mniszek. W uroczystości uczestniczyli również ks. prałat Georg Gänswein, sekretarz papieża, ks. Valentin Viguera, asystent generalny Zakonu Sióstr Wizytek oraz kilku księży prałatów z Sekretariatu Stanu. Po zakończeniu Mszy św. matka przełożona Maria Begoña Sancho podarowała Ojcu św. w imieniu wszystkich wizytek na świecie srebrny krzyż, taki sam jaki noszą siostry, zawierający relikwie św. Franciszka Salezego, św. Joanny Franciszki de Chantal oraz św. Małgorzaty Marii Alacoque i bł. Sióstr Męczenniczek z Madrytu. Zakonnice przekazały również bieliznę liturgiczną: 400 alb, 400 pasów, 680 puryfikaterzy oraz 900 różańców, 400 egzemplarzy książki św. Franciszka Salezego Filotea. Wprowadzenie do życia pobożnego w języku francuskim, oraz 670 sztuk wydanych w innych językach, ponadto 2800 szkaplerzy Najświętszego Serca i sporo prezentów przesłanych z klasztorów wizytek na całym świecie. Dary te, za pośrednictwem papieża, zostaną w przyszłości przekazane ubogim oraz misyjnym parafiom.

czytaj więcej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej