2010

Lekarstwo na ludzki lęk

Ukochani w Sercu Jezusa Bracia i Siostry,
Nasze myśli podążają już ku tajemnicy Bożego Narodzenia – święta darów, gdzie największym Darem staje się Jezus Chrystus – Zbawiciel, przychodzący w postaci małego dziecka. W nadmiarze swojej miłości i miłosierdzia pragnie uleczyć choroby nękające współczesnego człowieka.
Najbardziej dotkliwą z nich jest lęk, który może stać się bardziej niebezpieczny, niż choroba fizyczna. Wiemy z własnego doświadczenia, że wiele złudnych niepokojów, niepotrzebnych trosk i nieuzasadnionych wątpliwości dołączamy nieraz do naszych rzeczywistych cierpień, co zwiększa ich ciężar i sprawia, że stają się nie do wytrzymania. Gdy jednak spojrzymy na wszystko w Boskim świetle zauważymy, że w rzeczywistości nie ma różnicy pomiędzy wydarzeniami, które nazywamy szczęśliwymi, a tymi, które uważamy za nieszczęśliwe. Jedne i drugie pochodzą od Boga, dlatego jedne i drugie powinny przynieść zadowolenie, jeśli zaakceptujemy je z cierpliwością i w cichości. Skoro jakieś sprawy wydają się nam złe, szkodliwe lub groźne to dlatego, że nie widzimy ich w Bożym świetle. Rozważamy je z naszego, ludzkiego punktu widzenia.

czytaj więcej

Zamknięcie Jubileuszu

Zapraszamy wszystkich przyjaciół naszego Zgromadzenia do wzięcia udziału w uroczystej Mszy św. wieńczącej obchody Jubileuszu 400-lecia powstania Zakonu Sióstr Wizytek. Celebrowana ona będzie w naszym kościele 12 grudnia b. r. o godz. 17,00 przez Metropolitę Krakowskiego J. Em. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza.

Siostry Wizytki

czytaj więcej

Jubileuszowy 50. numer

Drodzy, Wierni Czytelnicy,
Dokładamy zawsze starań, by nasze strażowe czasopismo zawierało materiał dobrany ciekawie i odpowiednio do aktualnych wydarzeń. Mamy wrażenie, że obecnie jest tak samo, tym bardziej, że jest to wydanie jubileuszowe. Dzięki Opatrzności jest nam dane świętować wraz z „dużym” jubileuszem 400-lecia Zakonu Nawiedzenia „mały”, z racji 50. numeru Wiadomości. Zamieszczamy notatkę o historii i różnych kolejach losu tego periodyku.
Od wielu lat podniosłym wydarzeniem w życiu czcicieli Bożego Serca jest coroczna czerwcowa pielgrzymka do Częstochowy. W ciągu trzech poprzedzających ją dni, zelatorzy z całego kraju mieli możliwość wsłuchiwania się w nauki rekolekcyjne. Tak jak Założycielka Straży Honorowej przed wiekami niesiona mocą Ducha Świętego propagowała z kobiecym, dyskretnym wdziękiem poprzez kraty rozmównicy rozpoczęte Dzieło, tak też dziś formacja duchowa członków Arcybractwa jest sprawą priorytetową. Homilie wygłoszone w czasie koncelebrowanych Mszy św. w Cudownej Kaplicy, teksty rozważań Drogi Krzyżowej, nocnego czuwania, a także referatów są głosem jednoczącym wyznawców Jezusa i Jego Matki.

czytaj więcej

Wprowadzenie do lektury „Traktatu o miłości Bożej” św. Franciszka Salezego

Nie jest to systematyczne studium ani tym bardziej komentarz do „Traktatu o miłości Bożej". Są to jedynie proste pogadanki, poufne „rozmowy”, aby ułatwić dostęp do niezrównanego dzieła Franciszka Salezego. Nie zostały tutaj zgłębione wszystkie bogactwa „Traktatu”, ale tylko te „korzenie”, żeby użyć słowa naszego Świętego, które karmią cały „Traktat”. Rozpoznanie tych korzeni, bliższe ich poznanie jest czymś zasadniczym do dobrej lektury, ponieważ od pierwszej do ostatniej strony swego dzieła Franciszek Salezy posługuje się tymi samymi myślami, tymi samymi obrazami, tym samym słownictwem do tego stopnia, że jeśli nie koncentrujemy całej uwagi na czytaniu, podczas lektury możemy popełnić poważne błędy…

czytaj więcej

Jubileuszowa Eucharystia

Homilia księdza kardynała Stanisława Ryłko, wygłoszona 13 czerwca 2010 r. podczas dziękczynno-błagalnej Mszy świętej z okazji jubileuszu Zakonu Sióstr Wizytek

„Wizytki: w sercu misji Kościoła”

1. Zakon Nawiedzenia NMP przeżywa obecnie Rok Jubileuszu 400-lecia swego powstania. Jest to rok wielkiego dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar nowej rodziny zakonnej, za świadectwo świętości, za żarliwą modlitwę i ofiarę, poprzez które całe pokolenia Sióstr Wizytek służyły wiernie misji Kościoła. Jest to zaprawdę „rok łaski od Pana”, jak mówi prorok Izajasz!... A dzisiejsza niedziela jest w pewnym sensie szczytowym momentem obchodów jubileuszowych. Dzisiaj pielgrzymujemy w duchu do Annecy, we Francji, czyli do kolebki Zakonu Nawiedzenia. Tam właśnie, 6 czerwca 1610 r. św. Franciszek Salezy założył pierwszą wspólnotę Wizytek; wokół Matki Joanny Franciszki de Chantal zgromadziły się pierwsze towarzyszki, zafascynowane charyzmatem świętego Założyciela. Córki duchowe św. Franciszka Salezego, głęboko zjednoczone z Bogiem, miały poświęcić się modlitwie oraz kontemplacji i wiodąc życie ukryte – poprzez codzienną ofiarę i wyrzeczenia – pomagać Chrystusowi zbawiać świat. Ich wzorem była Maryja w tajemnicy Nawiedzenia św. Elżbiety – Maryja, która w postawie cichej i pokornej służby, jak „Nowa Arka Przymierza”, niesie Chrystusa ludziom.

czytaj więcej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej