I pielgrzymka do grobu Założycielki Straży Honorowej

Dziesięciodniowa, majowa pielgrzymka śladami kultu Serca Jezusowego i Matki Najświętszej po Francji jest już za nami. Organizatorzy – ks. Filip Badurski i pani Maria Sobota jednogłośnie uznają, że była wyjątkowa. “Grupy parafialne rzadko organizują pielgrzymki pod kątem swego charyzmatu. Ta miała charakter specjalistyczny” – twierdzi ks. Filip, natomiast panią Marię najbardziej zauroczyła wzajemna miłość i życzliwość pielgrzymów. Jako wieloletnia zelatorka organizowała już dość dużo wspólnych wyjazdów, ale “takiego Bożego Ducha do tej pory nie zaobserwowała i nie doświadczyła”. Wyjazd do Francji dojrzewał w jej sercu około dwóch lat. Może dlatego przyniósł takie owoce.

czytaj więcej

„Tylko serce otwarte bierze miarę z Serca Jezusa”

Referat wygłoszony przez księdza Mieczysława Barcia z Rzeszowa podczas XXI pielgrzymki Arcybractwa na Jasnej Górze

Boga dać duszom, duszę dać Bogu, to cel realizacji hasła: „Bądźcie Sercem i Rękami Chrystusa”. Chrystus rozdał swoimi Rękami swoje Serce, czyli dawał Boga – Serce – duszom, a duszę – Serce – dał Ojcu. To nasze zadanie, wzór i cel życia. Najkrócej – być Sercem i Rękami Chrystusa, to: dawać Boga i dawać Bogu. Cóż warte jest życie bez owoców? Spytajmy: ile darów mogłeś zyskać przyjmując i ile rozdać dając, ilu ludzi mogłeś wprowadzić do Serca Jezusa – Nieba? Chciej już dziś: łaknąć łaski Serca Jezusa, przyjmować Dawcę Łaski, usuwać grzech z ziemi, wymiatać czyściec – pomagać wejść do nieba, być Sercem i Rękami Chrystusa. Cóż warte jest winogrono, ziarno, jeżeli jest niezniszczone: czy napełni się kielich, jeśli winogrona zostaną nienaruszone, niezmiażdżone, niewyciśnięte? Czy upiecze się chleb, jeśli nie zmiele się ziaren? Czy wyrośnie owoc, jeśli nie wrzuci się nasionka w ziemię aż obumrze? Czy usłyszy się słowo, jeśli się go nie wypowie? Czy można obdarować drugiego człowieka Bożym Sercem, samemu nie będąc Sercem i Rękami Chrystusa? Czy uzyska się wieczność, jeśli dziś nie ma się czasu, nie daje się Serca, siebie Bogu? Św. Faustyna mówi: „Ty otwierasz drogę na pustyni, Ty wzbudzasz życie tam, gdzie zamarło, Ty zaczynasz tam, gdzie wszystko skończone, Serce Jezusa to mój dom”.

czytaj więcej

Bądźcie sercem i rękami Chrystusa

Słowa zachęty sługi Bożego Jana Pawła II stały się hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki Arcybractwa na Jasną Górę. Członkowie Straży Honorowej z ponad 350 ośrodków z całej Polski przyjadą 17 czerwca do tronu Jasnogórskiej Królowej, aby dziękować za pielgrzymkę Benedykta XVI oraz prosić o potrzebne łaski dla Ojczyzny i świata. Po raz 21. pątnicy zgromadzą się na ogólnopolskiej pielgrzymce. Dlaczego właśnie na Jasnej Górze? Ponieważ „sprawdzianem autentyczności wiary i misji, która nie zwraca uwagi na siebie, ale realnie budzi wiarę i miłość, jest porównanie z wiarą Maryi. Przeglądajcie się w Jej sercu. Bądźcie Jej uczniami” – wzywał Benedykt XVI w przemówieniu skierowanym do przedstawicieli ruchów w Kościele podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce.

czytaj więcej

Stań się „źródłem żywej wody”!

Zmartwychwstanie Chrystusa jest sekretem naszej duchowej mocy. W nim bowiem wszystko zyskuje nowy sens i wartość, czyniąc wiarę dojrzałą i skuteczną poprzez obecność Jezusa. Wciąż jednak musimy pozostawać wierni zasadzie wskazanej przez Benedykta XVI w encyklice Deus caritas est: „Kto chce dawać miłość, sam musi ją otrzymywać w darze. Oczywiście człowiek może – jak mówi nam Chrystus – stać się źródłem, z którego wypływają rzeki żywej wody, lecz, aby stać się takim źródłem, sam musi pić wciąż na nowo z tego pierwszego, oryginalnego Źródła, którym jest Jezus Chrystus. Z Jego przebitego Serca wypływa miłość samego Boga”.

Życzymy, aby Duch Święty kształtował nieustannie Twoje serce na wzór Serca Chrystusa i uzdalniał do miłowania braci w geście „pochylania się i umywania im nóg”, a czerpane natchnienia inspirowały do realizacji wymogów własnego powołania z miłością bezinteresowną, hojną i radosną. O to również codziennie dla Ciebie się modlimy. Siostry Wizytki

czytaj więcej

Bez formacji – deformacja

Rekolekcje wielkopostne to dobra okazja, aby oderwać się nieco od codziennych spraw i pozwolić intensywniej kształtować się Słowu Bożemu. Chociaż każdego dnia jest Ono inne, wciąż wychowuje, formuje i realizuje się w naszym życiu. Chrześcijanin jest człowiekiem, który umie odkrywać Boga we wszystkim, co zwyczajne, by przeżywać to z nadzwyczajną dyspozycyjnością i inteligencją.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszym kościele rozpoczną się 5 marca o godz. 17,00 nabożeństwem Gorzkich Żali oraz Mszą św.

czytaj więcej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej