„Wiadomości” w „pełnym kolorze”

Kolejny, już 42. numer "Wiadomości Straży Honorowej NSPJ" trafia do Waszych rąk w nowej szacie graficznej. Opracowując go w kolorze, dołożyliśmy starań, aby nie tylko treść dobieranych artykułów była interesująca, lecz także wygląd zewnętrzny cieszył oko.
W czasie, gdy oddajemy do druku obecny zeszyt, mamy już za sobą kolejne wybory i cały szum medialny, który im towarzyszył. Wiele mówi się na temat mediów, które w większym lub mniejszym stopniu kształtują świadomość niemal każdego człowieka. Prosimy przeczytać krótką wypowiedź ks. biskupa Adama Lepy o świecie mediów – jakie powinny one być, by ukazywały prawdę, nie były zakłamane, agresywne, zniewalające.

czytaj więcej

Popielgrzymkowe reminiscencje

Jesteśmy jeszcze pod wrażeniem tegorocznej pielgrzymki Arcybractwa przed tron Jasnogórskiej Pani. Z prawdziwą radością stwierdzamy, że z roku na rok przybywająca tam pod sztandarami Najświętszego Serca Jezusa rzesza jest coraz liczniejsza; tym razem towarzyszyło nam 80 kapłanów! Atmosferę prawdziwie głębokiego rozmodlenia wyczuwało się zarówno na Mszach świętych – porannej i nocnej, jak również w czasie konferencji i składania świadectw, a przede wszystkim podczas prowadzonej przez różne ośrodki Drogi Krzyżowej z pięknie dobranymi, aktualnymi rozważaniami, pobudzającymi do modlitwy, skupienia i refleksji.

czytaj więcej

Z nowości wydawniczych

„Czy można znaleźć znakomitszą formę pobożności, niż kult Najświętszego Serca Jezusowego?”. Odpowiedzią na postawione przez papieża Piusa XII w encyklice „Haurietis aquas” pytanie, niech będzie kolejna publikacja Wydawnictwa Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, która ukazała się pod tytułem „Zaczerpnij ze Źródła”. Jest to składający się z dwóch części zbiór modlitw uwielbienia, dziękczynienia i próśb do Najświętszego Serca Jezusowego oraz jego Oblubienicy – św. Małgorzaty Marii Alacoque. Znaczną część broszurki zajmuje seria nowenn, które pozwalają przez kilka kolejnych dni zanurzać się w boskim Źródle miłości, by intensywniej czerpać energię i siły do przezwyciężania samego siebie oraz pokonywania codziennych trudności.

czytaj więcej

Przez swoje Zmartwychwstanie

Chrystus pokonał grzech, otworzył tym samym na oścież bramy raju. Jego pusty grób, to pusty grób każdego, kto w Niego wierzy i kroczy Jego drogami.
Na zbliżające się Święta Wielkiejnocy życzymy najserdeczniej, by wszystkie dni ziemskiego pielgrzymowania budziły, ożywiały oraz umacniały nadzieję na wieczną szczęśliwość przy Jego Sercu, dodawały sił do zmagania się z wszelkimi przeciwnościami i stawały się coraz lepszą okazją do doskonalenia siebie. Szczęść Boże! Siostry Wizytki

czytaj więcej

Tyle lat, pokoleń, tyle wyproszonych łask...

Tegoroczny zimowy dzień 24 stycznia – patronalne święto Założyciela Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – św. Franciszka Salezego, był szczególnie uroczyście przeżywany przez całe Zgromadzenie, a zwłaszcza przez Siostry Wizytki z Krakowa; minęło bowiem 325 lat ich pobytu w tym mieście. Na łamach naszego strażowego czasopisma nieraz już przypominaliśmy historię Zakonu powstałego we Francji 1610 r., bardzo często przywołujemy nazwiska świętych Założycieli – wspomnianego już św. Franciszka Salezego, św. Joanny de Chantal wraz ze św. Małgorzatą Marią Alacoque, której dane było doznawać i przeżywać sławne objawienia Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz siostry Marii od Najśw. Serca, poprzez którą Pan powołał znaną dziś na całym świecie Straż Honorową. W Polsce Jej Dyrekcja mieści się właśnie w Krakowie.

czytaj więcej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej