Skarb Nawiedzenia

W konstytucjach zakonnych czytamy:

„Siostry Nawiedzenia pragną zwłaszcza być bardzo wierne posłannictwu, jakie otrzymały, aby kochać Najświętsze Serce i pobudzać innych do Jego miłości, jak o tym pisze św. Małgorzata Maria:

«Chociaż ten skarb miłości jest dobrem należącym do wszystkich i do którego każdy ma prawo, pozostawał on zawsze ukryty aż do chwili, w której został powierzony w szczególny sposób córkom Nawiedzenia, ponieważ one mają za zadanie czcić Jego ukryte życie; został im objawiony po to, aby go ukazywały i rozdawały innym»”.

czytaj więcej

Miłość rodzi miłość

W świetle zbliżających się przeżyć paschalnych w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia przywołujemy dziś nauczanie Ojca Świętego Franciszka, który powiedział: „Bóg nie tylko jest u początku wszelkiej miłości, lecz w Jezusie Chrystusie wzywa nas do naśladowania Jego sposobu kochania. «Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie» (J 13,34).

czytaj więcej

Śluby wieczyste

Nasza wspólnota 2 lutego 2016 r. świętowała uroczystość złożenia ślubów wieczystych s. Marii Franciszki Mytnik. W obecności ojca duchownego ks. inf. Jerzego Bryły, na ręce Matki Przełożonej, siostra złożyła swoje wieczyste śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ze świadomością, że „każdy do ślubowania rad ewangelicznych powołany usilnie starać się powinien o to, aby wytrwał i wzniósł się wyżej w tym powołaniu, do którego Bóg go wezwał, dla przysporzenia świętości Kościołowi, na większą chwałę jednej i niepodzielnej Trójcy, która w Chrystusie i przez Chrystusa jest źródłem i początkiem wszelkiej świętości”.

czytaj więcej

Błogosławieni miłosierni

Święta Narodzenia Pańskiego są okazją, aby złożyć sobie życzenia. My również pragniemy to uczynić: życzymy, aby ten święty czas obfitował w liczne uczynki miłosierdzia względem dusz i ciał naszych Braci i Sióstr, a także, aby nie zabrakło pojednawczego ducha i cierpliwej miłości w naszych relacjach.

czytaj więcej

Rok Miłosierdzia rozpoczęty!

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, otwarciem drzwi bazyliki św. Piotra, papież Franciszek zainaugurował Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. O istocie tego roku łaski przypominać nam będą logo i hasło, które są syntezą Roku Jubileuszowego.

Motto: „Miłosierni jak Ojciec” (Łk 6,36) – jest propozycją życia miłosierdziem, na przykładzie Ojca, który prosi o to, aby nie sądzić i nie potępiać, lecz wybaczać oraz obdarzać miłością i przebaczeniem bez miary.

czytaj więcej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej