Doktor miłości

 

„Był apostołem, kaznodzieją, pisarzem, człowiekiem czynu i modlitwy, zaangażowanym w realizację idei Soboru Trydenckiego, uczestniczącym w sporach i w dialogu z protestantami, doświadczając coraz bardziej, poza konieczną konfrontacją teologiczną, skuteczności osobistych relacji i miłości. Powierzano mu misje dyplomatyczne na poziomie europejskim oraz zadania społeczne o charakterze mediacyjnym. Przede wszystkim zaś św. Franciszek Salezy był przewodnikiem dusz” – powiedział podczas Audiencji Generalnej 2 marca 2011 r. papież Benedykt XVI.

„Doktor miłości”, jak nazywano św. Franciszka Salezego, uczył „prawdziwej pobożności” osoby świeckie, dowartościowując ich rolę w Kościele przez uświęcenie spraw doczesnych i codzienności, na które położyły potem duży nacisk Sobór Watykański II i duchowość naszych czasów. Trzeba przyznać, że u początków wielu nurtów współczesnej pedagogii i duchowości napotykamy ślady myśli św. biskupa Salezego, bez którego nie byłoby św. Jana Bosko ani heroicznej „małej drogi” św. Teresy z Lisieux. Z głębokiej komunii duchowej, łączącej go z wybitną osobowością, jaką była św. Joanna Franciszka de Chantal, powstała też nowa rodzina zakonna – Zakon Sióstr Nawiedzenia NMP.

W tym roku obchodzimy 450. rocznicę urodzin tego Świętego, dlatego 20 sierpnia o godz. 12:00 zapraszamy do naszego kościoła na uroczystą Mszę św., by okazać Bogu naszą wdzięczność za wzór chrześcijańskiego życia św. Franciszka Salezego oraz za jego pośrednictwem prosić o potrzebne łaski dla nas, a także dla bliskich naszym sercom.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej