Bądźcie świadkami mojego zmartwychwstania

Wierni czciciele Bożego Serca,
W kontekście zbliżających się Wielkanocnych Świąt uświadamiamy sobie, że miłość Boga do człowieka jest bezgraniczna: na krzyżu Jezus z Nazaretu, Syn Boga w najbardziej jasny sposób ukazał, że sięga ona aż po dar z siebie, całkowitą ofiarę. Poprzez tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Bóg schodzi w głąb naszego człowieczeństwa, by je wznieść na wyżyny. Stąd też chrześcijanin nie może być letni. Wiara musi stać się w nim płomieniem miłości, który rozpali – życie jego własne i innych. Ewangelia wówczas nie będzie tylko słowem, lecz rzeczywistością, którą się żyje.

Nasza epoka potrzebuje chrześcijan porwanych przez Chrystusa, by wzrastać w wierze, dzięki umiłowaniu Pisma Świętego i sakramentów. „Osób, które niejako będą otwartą księgą, opowiadającą o doświadczeniu nowego życia w Duchu, o obecności Boga, który wspiera nas w wędrówce i otwiera nas na życie, które nigdy się nie skończy”.
Głoszenie prawd wiary ma swoje źródło w spotkaniu z Panem. Kto bowiem zbliżył się do Niego i doświadczył miłości Jego Serca, natychmiast chce dzielić się z innymi pięknem tego spotkania i radością, rodzącą się z tej przyjaźni. Właśnie miłość Boga otwiera nam oczy i pozwala poznać całą rzeczywistość oraz wyjść poza ciasne perspektywy indywidualizmu i subiektywizmu, które dezorientują naszą świadomość. Spotkanie z Chrystusem odnawia stosunki międzyludzkie, ukierunkowując na większą solidarność i braterstwo. Wiara jest siłą przeobrażającą nasze życie, jest jego duszą. Przez wiarę staje się ono coraz bardziej ludzkie, gdyż nie może istnieć sprzeczność między poznaniem i działaniem wyznawcy Chrystusa. Tylko ten, kto swoją wiarę uzupełnia czynami, pozostaje w prawdzie.
Kościół wszystkich czasów znajduje się na drodze do Emaus i spotyka tego samego Chrystusa, który, choć na początku nie rozpoznany, wyjaśnia swym uczniom głęboki sens swej męki i zmartwychwstania. Niech więc ten Rok Jubileuszowy pomoże nam wszystkim wzrastać w wierze i miłości Bożego Serca, abyśmy nauczyli się żyć, w wyborach i codziennych uczynkach, dobrym i pięknym życiem Ewangelii.
Wraz z życzeniami zapewniamy o naszej modlitwie, zwłaszcza 1 kwietnia podczas Mszy św. o godz. 17:00 w intencji wszystkich Zelatorów i Członków Straży Honorowej NSPJ oraz ich rodzin, a także każdego dnia, prosząc Boże Serce o duchowe owoce Roku Jubileuszowego.
Z oddaniem i miłością – Siostry Wizytki z ks. dyr. Walerianem Swobodą SCJ

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej