Otwarcie Roku Jubileuszowego

Otwarcie Roku Jubileuszowego

Otwarcie Roku Jubileuszowego

W uroczystość św. Franciszka Salezego 24 stycznia Zakon Sióstr Wizytek rozpoczął obchody 400. rocznicy swojego powstania. „To wielkie jubileuszowe wydarzenie trwać będzie przez szereg miesięcy – mówił ks. kard. Franciszek Macharski, celebrując tego dnia Mszę św. w krakowskiej świątyni mniszek. Zbieramy się dzisiaj, by prosić miłosiernego Boga o błogosławieństwo dla tej wspaniałej fundacji, nie tylko na naszej, polskiej ziemi, ale i w całym, katolickim świecie i równocześnie błagać miłosiernego Pana, by zechciał okazać swoje znaki miłości dla tych, którzy tu przychodzą, składając w darze swoje eucharystyczne ofiary”. Kulminacyjne świętowanie 400. rocznicy w Krakowie przewidziane zostało na 13 czerwca 2010 r.

Z okazji roku jubileuszowego Penitencjaria Apostolska wydała dekret, w którym papież Benedykt XVI „pragnąc obdarować pobożnych wiernych Bożym darem, powodowany życzliwą troską wobec Kościoła powszechnego i specjalnym szacunkiem wobec Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny” – w dni określone w dekrecie – „łaskawie udziela szczerze skruszonym wiernym możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, jeśli z pobożnością nawiedzą kościół klasztoru Nawiedzenia NMP i tam uczestniczyć będą w jakimkolwiek nabożeństwie, a przynajmniej jakiś czas poświecą na pobożne rozważania, zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny, św. Franciszka Salezego i św. Joanny Franciszki de Chantal”. Zakon Nawiedzenia NMP aktualnie liczy 156 klasztorów: 94 w Europie, 52 w Ameryce, 7 w Afryce i 3 w Azji. W Polsce wspólnoty Sióstr Wizytek znajdują się w Warszawie, Krakowie, Jaśle i Rybniku. Realizują one zaszczepiony przez Świętych Założycieli charyzmat życia kontemplacyjnego, opartego na fundamencie cnót Jezusowego Serca.
Otwarcie jubileuszu w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona świątyni krakowskich wizytek, skłaniało do refleksji nad jego spuścizną. „Miał on bowiem nie tylko dar zgłębiania tajemnic Boga – jak zauważył w homilii ks. prof. Kazimierz Panuś – ale także gromadzenia wokół siebie osób, które chciały szybować, niczym orły w kierunku Boga, rozwijając w sobie dar pobożności i miłości. Stworzona przez niego w Annecy pierwsza wspólnota sióstr, wolna od zamknięcia klauzurowego, miała posługiwać ludziom biednym i chorym, zaradzać ich konkretnym potrzebom. Ta śmiała myśl wyprzedzała jednak ducha epoki. Decyzją Stolicy Świętej nie udało się jej wówczas zrealizować . Dopiero założone przez św. Wincentego a Paulo Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia urzeczywistniło wizję św. Franciszka Salezego”.
Kaznodzieja nawiązał również do pielgrzymki Jana Pawła II do grobu Założycieli Zakonu w 1986 r. Papież dziękował wówczas Bogu za „ślady ich świętości”, zwłaszcza za profetyczne przesłanie biskupa Salezego, wyrażone prawie 400 lat przed Soborem Watykańskim II, o powszechnym powołaniu do świętości. Nie jest ona bowiem zarezerwowana tylko dla osób duchownych, ale dotyczy każdego ochrzczonego. „Pszczoła tak zbiera miód z kwiatów – napisał w Filotei Święty – iż nie doznają one żadnej szkody. Pozostawia je nienaruszone i świeże, tak jak je zastała. Otóż prawdziwa pobożność czyni więcej, nie tylko nie przeszkadza żadnemu powołaniu, żadnemu zajęciu, ale przeciwnie, wszystko doskonali i ozdabia”. Jest więc realizacją na co dzień doskonałej miłości do Boga i człowieka.
Niedzielna Eucharystia z dziękczynnym Te Deum zainaugurowała świętowanie jubileuszu we wszystkich kościołach Sióstr Wizytek na świecie. Potrwa on do13 grudnia – daty narodzin dla nieba św. Joanny Franciszki de Chantal, współzałożycielki Zakonu. U początku tego czasu łaski przyłączamy się do ciepłych słów kardynała Paula Pouparda, skierowanych do Sióstr z Annecy: „Dziękuję Drogie Siostry z Nawiedzenia za przypomnienie o Waszej dyskretnej i cichej obecności przez cztery wieki. Niech Pan nieustanie zdobi kwiatami gałęzie drzewa Waszego Zakonu, dobrze zakorzenionego w sercu św. Franciszka Salezego”.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej