PL EN 

Na uleczenie ludzki dusz

„Nie jest to typowa «sucha» biografia, ale historia zakonnicy opisana stylem żywym i sugestywnym, od samego początku mocno wciągająca czytelnika”. Dzięki tłumaczeniu Barbary Knapiak poznajemy francuską stygmatyczkę – s. Marię Martę Chambon z klasztoru Sióstr Wizytek w Chambéry oraz dzieje „Koronki do Ran Pana Jezusa”. Ponadto publikacja dyskretnie uchyla przed czytelnikami drzwi klauzury klasztoru kontemplacyjnego.
Mali rycerze, czyli rzecz o tym, jak wytrwać w wierze

Rymowanka dla dzieci o mniejszych lub większych trudnościach w wierze, a także sposobach ich pokonania. Bogato ilustrowana humorystycznymi rysunkami zawiera wkładkę do pokolorowania.Siostry Wizytki » Informacje » Wydawnictwo » Książki » Serce do serca. Rozmowa Jezusa z dzieckiem

Serce do serca. Rozmowa Jezusa z dzieckiem


To bogato ilustrowana książeczka wydana w Roku Eucharystii z myślą o najmłodszych. Właściwy temat dialogu, przepełniony miłosną ufnością dziecka do swego Stwórcy z jednej strony i zatroskaniem Jezusa o sprawy codziennego życia z drugiej, został poprzedzony fragmentem z listu papieża Jana Pawła II do dzieci.

Zakończenie stanowi akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – piękna modlitwa, którą polecamy jako ubogacenie codziennego pacierza. (format A6)


Cena: 3,00 złREKOLEKCJE POWOŁANIOWE

Cały Kościół potrzebuje wzniesionych nieustannie do Pana Boga rąk Mojżeszowych, aby wygrywać walkę duchową, która toczy się wszędzie tam, gdzie rodzi się dobro. Wspólnota klauzurowa „mimo prostoty życia, ukazuje wyraźnie cel, ku któremu zmierza cała kościelna wspólnota, żarliwa w działaniu i oddana kontemplacji”.

Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Krowoderska 16
31-142 Kraków