PL EN 

Mali rycerze, czyli rzecz o tym, jak wytrwać w wierze

Rymowanka dla dzieci o mniejszych lub większych trudnościach w wierze, a także sposobach ich pokonania. Bogato ilustrowana humorystycznymi rysunkami zawiera wkładkę do pokolorowania.
Na straży Twego Serca

Publikacja jest zbiorem modlitw w różnych intencjach, adoracji Najświętszego Sakramentu, Godziny Świętej, odpowiednio dobranych rozważań różańcowych i Drogi krzyżowej, a także myśli o przebogatej, głębokiej treści Założycielki Straży Honorowej – s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud. Estetycznie, starannie opracowana, ubogacona została kolorowymi zdjęciami, co w znacznym stopniu podnosi jej wartość. Kończy się oryginalnym tekstem testamentu Autorki oraz prośbą o jej beatyfikację.Siostry Wizytki » Informacje » Wydawnictwo » Książki » Serce do serca. Rozmowa Jezusa z dzieckiem

Serce do serca. Rozmowa Jezusa z dzieckiem


To bogato ilustrowana książeczka wydana w Roku Eucharystii z myślą o najmłodszych. Właściwy temat dialogu, przepełniony miłosną ufnością dziecka do swego Stwórcy z jednej strony i zatroskaniem Jezusa o sprawy codziennego życia z drugiej, został poprzedzony fragmentem z listu papieża Jana Pawła II do dzieci.

Zakończenie stanowi akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – piękna modlitwa, którą polecamy jako ubogacenie codziennego pacierza. (format A6)


Cena: 3,00 złREKOLEKCJE POWOŁANIOWE

Cały Kościół potrzebuje wzniesionych nieustannie do Pana Boga rąk Mojżeszowych, aby wygrywać walkę duchową, która toczy się wszędzie tam, gdzie rodzi się dobro. Wspólnota klauzurowa „mimo prostoty życia, ukazuje wyraźnie cel, ku któremu zmierza cała kościelna wspólnota, żarliwa w działaniu i oddana kontemplacji”.

Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Krowoderska 16
31-142 Kraków