PL EN 

Na uleczenie ludzki dusz

„Nie jest to typowa «sucha» biografia, ale historia zakonnicy opisana stylem żywym i sugestywnym, od samego początku mocno wciągająca czytelnika”. Dzięki tłumaczeniu Barbary Knapiak poznajemy francuską stygmatyczkę – s. Marię Martę Chambon z klasztoru Sióstr Wizytek w Chambéry oraz dzieje „Koronki do Ran Pana Jezusa”. Ponadto publikacja dyskretnie uchyla przed czytelnikami drzwi klauzury klasztoru kontemplacyjnego.
Mali rycerze, czyli rzecz o tym, jak wytrwać w wierze

Rymowanka dla dzieci o mniejszych lub większych trudnościach w wierze, a także sposobach ich pokonania. Bogato ilustrowana humorystycznymi rysunkami zawiera wkładkę do pokolorowania.Siostry Wizytki » Informacje » Aktualności
Aktualności

[22/03/2016]
Miłość rodzi miłość

W świetle zbliżających się przeżyć paschalnych w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia przywołujemy dziś nauczanie Ojca Świętego Franciszka, który powiedział: „Bóg nie tylko jest u początku wszelkiej miłości, lecz w Jezusie Chrystusie wzywa nas do naśladowania Jego sposobu kochania. «Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie» (J 13,34).
[22/03/2016]
Śluby wieczyste

Nasza wspólnota 2 lutego 2016 r. świętowała uroczystość złożenia ślubów wieczystych s. Marii Franciszki Mytnik. W obecności ojca duchownego ks. inf. Jerzego Bryły, na ręce Matki Przełożonej, siostra złożyła swoje wieczyste śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ze świadomością, że „każdy do ślubowania rad ewangelicznych powołany usilnie starać się powinien o to, aby wytrwał i wzniósł się wyżej w tym powołaniu, do którego Bóg go wezwał, dla przysporzenia świętości Kościołowi, na większą chwałę jednej i niepodzielnej Trójcy, która w Chrystusie i przez Chrystusa jest źródłem i początkiem wszelkiej świętości”.
[14/12/2015]
Błogosławieni miłosierni

Święta Narodzenia Pańskiego są okazją, aby złożyć sobie życzenia. My również pragniemy to uczynić: życzymy, aby ten święty czas obfitował w liczne uczynki miłosierdzia względem dusz i ciał naszych Braci i Sióstr, a także, aby nie zabrakło pojednawczego ducha i cierpliwej miłości w naszych relacjach. Bóg pragnie narodzić się w nas i między nami. Niech się tak zatem stanie. Otwórzmy nasze serca na przyjście miłosiernego Pana!

Z żarliwą modlitwą – Siostry Wizytki
[11/12/2015]
Rok Miłosierdzia rozpoczęty!

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, otwarciem drzwi bazyliki św. Piotra, papież Franciszek zainaugurował Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. O istocie tego roku łaski przypominać nam będą logo i hasło, które są syntezą Roku Jubileuszowego. Motto: „Miłosierni jak Ojciec” (Łk 6,36) – jest propozycją życia miłosierdziem, na przykładzie Ojca, który prosi o to, aby nie sądzić i nie potępiać, lecz wybaczać oraz obdarzać miłością i przebaczeniem bez miary.
[17/11/2015]
Dzień Życia Kontemplacyjnego

Co roku 21 listopada, w święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, przypada Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Tego dnia zakonnice klauzurowe odnawiają swoje śluby. Warto przy tej okazji przypomnieć słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane do sióstr wizytek w Reggio Calabria (Włochy) 7 października 1984 r.: „Jesteście powołane, by być lampami oświetlającymi drogę, którą idzie wielu braci i sióstr rozproszonych w świecie;


REKOLEKCJE POWOŁANIOWE

Cały Kościół potrzebuje wzniesionych nieustannie do Pana Boga rąk Mojżeszowych, aby wygrywać walkę duchową, która toczy się wszędzie tam, gdzie rodzi się dobro. Wspólnota klauzurowa „mimo prostoty życia, ukazuje wyraźnie cel, ku któremu zmierza cała kościelna wspólnota, żarliwa w działaniu i oddana kontemplacji”.

Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Krowoderska 16
31-142 Kraków